I forelesningen denne uken ga vår foreleser Arne Krokan oss en oppgave hvor vi skulle beskrive Business Model Canvas. Modellen er mye brukt i Norge og er blant annet anbefalt av Innovasjon Norge.

Business Model Canvas

Bildet av Business Model Canvas brukt med (CC BY-SA 1.0)

Hva er Business Model Canvas?

Business Model Canvas er et verktøy som kan brukes av både store og små bedrifter for å visualisere en forretningsmodell gi oversikt over bedriftens forretningsplan eller brukes til å skape en forretningsplan fra bunnen av. Den fremstiller visuelt bedriftens verdiløfte, kunder, infrastruktur, kjøp og salg.

Modellen ble utviklet av Alexander Osterwalder og ble presentert i hans bok “Business Model Generation” som kom ut i 2010.

Hvis du lurer på hva en forretningsmodell er kan man si at mens forretningsideen sier hva du vil gjøre sier forretningsmodellen hvordan du skal gjennomføre det.

Wikipedia definerer en forretningsmodell slik:

Forretningsmodell beskriver hvordan en organisasjon skaper, leverer, og fanger opp verdier – økonomiske, sosiale, eller andre former av verdier.

Ved å ha en god forretningsmodell i bunnen gjør du det lettere for deg selv å drive bedriften. Mange bedrifter går tidlig konkurs, kanskje fordi de ikke har noen klar forretningsmodell?

Forretningsmodellen er også nyttig for deg å ha hvis du skal i møte med Inovasjon Norge, mulige investorer og ikke minst banken. Ved å ha en god og tydlig forretningsmodell viser du at du er seriøs med hva du driver med og at du har oversikt over ulike aspekter ved å drive en bedrift.

Business Model Canvas

Business Model Canvas består av 9 ulike blokker:

 • Value Propositions – Verdiløfte
  Hva er det du tilbyr?
 • Channels – Kanaler
  Hvordan og hvor når du kundene dine?
 • Customer Relationships – Kunderelasjoner
  Hvordan skal du forholde deg til kundene dine?
 • Customer Segments – Kundesegmenter
  Hvem tilbyr du til?
 • Key Resources – Ressurser
  Hva er det du trenger?
 • Key Activities – Nøkkelaktiviteter
  Hva er det du må gjøre? 
 • Key Partnerships – Samarbeidspartnere
  Hvem skal hjelpe deg med det du ikke selv skal gjøre? 
 • Revenue Streams – Inntektsstrøm
  Hvordan ser inntektene dine ut? Hvor kommer dem fra?  
 • Cost Structure – Kostnader
  Hvilke kostnader har du? Hvor kommer de fra? Hva koster de? 

Hvordan bruke Business Model Canvas?

Nå skal jeg forsøke å ta i bruk de 9 blokkene Business Model Canvas består av. Jeg skal gjøre dette for mitt fiktive “Park-Smoothie” prosjekt.
Business Model Canvas : Park-smoothie!

Som du ser er dette en ganske enkel bedrift, men modellen fungerer også på mer kompliserte bedrifter.

Siden Business Model Canvas er en visuell modell kan du også fylle rutene med tegninger og ikke tekst.

Modellen kan både brukes til å få oversikt over forretningsplanen eller fungere som forretningsplan.

Når du har satt opp en forretningsmodell er det viktig at du diskuterer den med dine samarbeidspartnere eller andre eksterne aktører. Dette burde du gjøre for ved å gjennomgå modellen din sammen med andre finner du styrker og svakheter. Ved å vite om disse er du bedre rustet for å skape en lønnsom bedrift.

Business Model Canvas i bruk

For å bedre forstå hvordan Business Model Canvas fungerer forsøkte jeg å komme i kontakt med noen som har brukt verktøyet. I Facebookgruppen GEN Norway – Gründerklubben fikk jeg kontakt med Kai Roer som jobber i CLTRe som bruker Business Model Canvas.

Hvorfor endte dere opp med å bruke Business Canvas Model?
Kai: BMC er et enkelt og lettfattelig verktøy som gir god oversikt over de store linjene i business, uten at man drukner i detaljer. Dette gjør det spesielt verdifullt i startups fordi man som oftest ikke har detaljkunnskap om hva man skal, og hvordan markedet fungerer mv.. Det er også veldig nyttig fordi man følger en enkel prosess for å utvinne den informasjonen man behøver.

Hvilke ulemper/utfordringer har dere møt i arbeidet med Business Model Canvas?
Kai: En utfordring med BMC er dens enkelthelt – den gir ikke nødvendig detaljer, og heller ikke dybdeforståelse som en mer tradisjonell forretningsplan gir. Jeg benytter derfor BMC mest til å ta frem nye ideer, tenke ut nye modeller, og få en forståelse av hvordan en modell påvirkes av ulike faktorer. Når jeg har behov for å gå i dybden, tar jeg BMC som utgangspunkt, og lager en mer tradisjonell plan.

I hvilke sammenhenger har dere brukt modellen eksternt?  
Kai: Vi bruker BMC som diskusjonsgrunnlag med partnere (viser hvordan vi tjener penger, og hvordan de tjener penger), vi bruker det når vi søker om finansiering av fra EU, vi bruker det når vi finner akademiske samarbeidsparntere for våre forskningsprosjekter. Det er en enkel måte å forklare komplekse ting på, og som kan gjøres veldig interaktivt, noe som engasjerer og etablerer tillit.

Hvorfor er Business Model Canvas blitt så populært?

Grunnen til at Business Model Canvas har blitt populært tror jeg henger sammen med at mange synes de mer tradisjonelle forretningsplanene blir uoversiktlige. Forretningsplanene ser fine og flotte ut og er fulle av viktig informasjon men de er lite oversiktlige – noe som kan føre til at de blir lite brukt. Business Model Canvas derimot gir deg en oversikt over det meste du trenger å vite på en side.

Man får oversiktsbildet som gjør at man lett kan se hvordan ting henger sammen. Dette kan bli vanskelig når ting ellers kan stå delt opp på forskjellige sider i et dokument. Hvis man for eksempel er ute etter å se på markedsplan, kan man se på verdiløfte, kundesegment, kunderelasjoner og kanaler.  Oversiktlig og enkelt.

 

Synes du dette var interesant og du har lyst til å prøve? Her er noen lenker for å få deg i gang: 
Last ned Business Model Canavas
Les mer på Innovasjon Norge (her har de også modellen på norsk)
Les mer om forskningen og boka bak modellen